Closed replay

KnuffigesAppa

Moderator
Sep 20, 2021
5
0
17
Heyy @Mikołaj

Aby dostać się na serwer powtórek, wpisz /server replay lub /replay na czacie w lobby.
Prosimy o pisanie przyszłych pytań w języku angielskim, abyśmy mogli na nie szybciej i lepiej odpowiadać.

In order to get on the replay server, please type /server replay oder /replay into the lobby chat.
Please write your future questions in English so that we can answer them faster and better.

Sincerely,

Appa